فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)این گره با دست باز میشود (مسعود نور علی زاده میانجی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۱ گرمتوضیحات :

- مهارت حل مسئله و چیرگی بر مشکلات زندگی -زندگي چيزي جز روند پياپي مواجه شدن با مسائل و تلاش براي حل و فصل آنها نيست. مهم نیست که در کوچهپسکوچههای زندگی با پستی و بلندیهای دردسر ساز روبهرو نشویم، بلکه مهم آن است که در مواجهه با اینگونه موقعیتها بتوانیم به شیوهای صحیح عمل کنیم.ضعف یا ناتوانی در مهارت حل مسئله، بهداشت روانی ما را به مخاطره میاندازد و به ناهنجاریها و پیامدهای منفی بسیاری دامن میزند! افرادی در زندگی خود موفقترند که مهارت حل مسئله را به طور ویژه یاد گرفته و به کار میبرند. این کتاب به شما پیشنهاد میکند که با مباحث ذهنی و عاطفی ناتمام زندگی نکنید و  به جای سازش با مسائل، با یافتن راهحل مناسب از طریق عملیاتی کردن فرایند حل مسئله، برای حل و فصل آنها اقدام کنید.بدانیم که مهارت حل مسئله در همه حال، از مسائل فردی گرفته تا مشکلات فراگیر خانوادگی، خویشاوندی و اجتماعی، و حتی بحـرانهای زندگی نیز کارایی دارد. پس چه بهتر که خودمان را از همان ابتدای زندگی به این مهارت تجهیز کنیم. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه