فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)هوای فاصله سرد است (مجتبی حیدری)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۳ گرمتوضیحات :

- خداحافظی با اختلافات خانوادگی -اگر در خانواده با اختلافنظر مهمي روبهرو شديم چهکنیم؟1. انکار و سکوت2. جنگ و مبارزه3. تسليم4. مذاکرهدرست حدس زدید، گزینه چهارم صحیح است.گاهی یک زمین لرزه باعث ساختن خانه هایی قوی تر می شود و گاهی تنها ویرانی و نابودی بر جای میگذارد. این کتاب به ما کمک میکند تا از زمینلرزههای خانواده نترسیم و خانواده ای پابرجا بسازیم.برخی از آنچه در این نوشتار میخوانید:دلایل دعوای خانوادگی، راه های پیشگیری از مشاجرات، راههای گفتگو درباره اختلاف، با قهر چه کنیم؟، اگر کفو هم نیستیم چه کنیم؟... جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه