فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)



هوای فاصله سرد است (مجتبی حیدری)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۳ گرم



توضیحات :

- خداحافظی با اختلافات خانوادگی -



اگر در خانواده با اختلافنظر مهمي روبهرو شديم چهکنیم؟



1. انکار و سکوت



2. جنگ و مبارزه



3. تسليم



4. مذاکره



درست حدس زدید، گزینه چهارم صحیح است.



گاهی یک زمین لرزه باعث ساختن خانه هایی قوی تر می شود و گاهی تنها ویرانی و نابودی بر جای میگذارد. این کتاب به ما کمک میکند تا از زمینلرزههای خانواده نترسیم و خانواده ای پابرجا بسازیم.



برخی از آنچه در این نوشتار میخوانید:



دلایل دعوای خانوادگی، راه های پیشگیری از مشاجرات، راههای گفتگو درباره اختلاف، با قهر چه کنیم؟، اگر کفو هم نیستیم چه کنیم؟...



 







جستجو



سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*



عضویت در فروشگاه