فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تحصیلات با طعم شکلات (ابوالفضل ابراهیمی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۵ گرمتوضیحات :

- راه کارهای افزایش انگیزه برای تحصیل -کسانی که باور دارند ميتوانند به موفقيت تحصيلي دست يابند، با انگيزش بيشتري در تکاليف چالشانگيز شرکت ميکنند. چگونگي احساس ما دربارة خودمان، بر آنچه باور داريـم و ميتوانيم انجام دهيم، بهطور اساسي تأثير ميگذارد. اگر باور داشته باشيم که كاري برايمان امکانپذير است؛ و اگر از خودمان انتظار داشته باشيم که بايد بر پيشامدهاي زندگيمان اثر بگذاريم در مسيري قرار ميگيريم که به خرسندي و موفقيت خواهد رسيد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه