فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تاریخ حدیث (اسدالله جمشیدی)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۵۸ گرمتوضیحات :

این کتاب با هدف ارائه سلسله درسهايی برای آشنايی با تاريخ حديث شيعه در دو فصل و بيست درس تشكيل شده است كه درهر درس ابتدا هدف از تدوين درس بيان شده و بعد از ارائه مطلب و جمع بندی به طرح پرسشهايی پيرامون درس پرداخته تا متن كاملی برای دانشجويان و دانشپژوهان باشد.

در درس اول برخی كليات مورد نياز به حوزه علم حديث بيان شده و در ادامه تاريخ حديث در عصر نبوی مورد بررسی قرار گرفته و بعد به بيان اختلاف صحابه در نقل حديث اشاره می شود.

در درسهای بعدی به دليل وجود اختلاف در تاريخ حديث شيعه و اهل سنت به گزارس تاريخ حديث شيعه میپردازد و قرن به قرن تا دوران معاصر، تداوم و تسلسل نگارش حديث در بين شيعيان را ترسيم میكند.

سپس سرگذشت تدوين حديث در ميان اهل سنت بيان می گردد و به دو مسئله جعل و نقل به معنا در حديث میپردازد و در فصل دوم كتاب مهمترين منابع روايی شيعه و اهل سنت معرفی می شود. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه