فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)CD کنزالحکمه 10 - نرم‌افزار معجم موضوعي علم کلام

دسته: دائرة المعارف علوم عقلی - CD/DVD
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۲ گرمتوضیحات :

نرم افزار معجم موضوعی علم کلام (کنزالحکمة10)مشتمل بر چکيده مطالب شرح المواقف و شرح المقاصد؛ فهرست تفصيلي 42منبع مهم کلامي و نمايه هاي آنهاویژگیهای نرمافزار:1. متن یا تصویر کتابهای شرحالمواقف فی علم الکلام (عضدالدین ایجی)، شرح المقاصد فی علم الکلام (سعدالدین تفتازانی) و 42منبع مهم کلامی دیگر؛2. چکیده مطالب کتاب شرح المواقف و تعلیقههای آن (شامل: 1342چکیده، 4239 کلیدواژه و 28084نمایه)؛3. چکیده مطالب کتاب شرحالمقاد و تعلیقههای آن (شامل: 6624چکیده، 3389 کلیدواژه و 19367نمایه)؛4. فهرست تفصیلی مطالب 42منبع مهم کلامی (شامل: 10282 فهرست مطالب، 4750 کلیدواژه و 25697 نمایه)؛5. ارتباط میان کلیدواژه، چکیده یا فهرست و متن از راههای مختلف؛6. قابلیت جستجوی لفظی ساده و پیشرفته در متن منابع، چکیدهها، فهرست، نمایهها و کلیدواژهها؛7. امکان دستهبندی اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه