فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)CD کنزالحکمه 9 - نرم‌افزار معجم موضوعي کتاب الغدير

دسته: دائرة المعارف علوم عقلی - CD/DVD
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال
۵۸,۵۰۰ ریال
وزن : ۹۰ گرمتوضیحات :


  • نزديک به 4500 کليدواژه و 17000 نمايه ترکيبي كتاب ارزشمند الغدیر (اثر علامه شيخ عبدالحسين اميني نجفي

  • متن كتاب شريف الغدير؛

  • داراي امكانات فراوان و قابليت جستوجوهاي ساده و پيشرفته متعدد که و بهوسيلة آن، ميتوان از راههاي مختلف از متن و نمايههاي كتاب بهره برد؛جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه