فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)CD کنزالحکمه 8 - نرم افزار معجم موضوعي منابع عرفاني

دسته: دائرة المعارف علوم عقلی - CD/DVD
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
۵۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۷ گرمتوضیحات :


  1. تصوير 6 منبع مهم عرفاني: تمهيد القواعد، جامعالاسرار، و منبعالانوار، شرح فصوص الحکم (جندي)، شرح فصوص الحکم (کاشاني)، شرح فصوص الحکم (قيصري)، مفتاح الغيب.

  2. معجم موضوعي مآخذ فوق (1540 کليدواژه ، 6397 نمايه، 1641 فهرست مطالب)؛

  3. ارتباط ميان کليدواژه، نمايه، فهرست و متن از راههاي مختلف؛

  4. قابليت جستجوي لفظي پيشرفته و ساده در متن منابع، فهرست، نمايهها و کليدواژهها؛

  5. امکان دستهبندي اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه