فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)CD کنزالحکمه 7 - نرم افزار معجم موضوعي شرح مقاصد

دسته: دائرة المعارف علوم عقلی - CD/DVD
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
۵۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۸ گرمتوضیحات :

*متن  کتاب: شرحالمقاصد في علم الکلام «سعدالدين تفتازاني»؛*اصطلاحنامه و نمودار درختي ردههاي اصلي علم کلام اسلامي(توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد) به همراه منابع و تعاريف هر اصطلاح؛*معجم موضوعي شرح المقاصد (3389 کليدواژه، 19367 نمايه و 6624 چکيده مطالب مآخذ فوق)*همآرايي الکترونيکي اصطلاحنامه با نمايهها؛*ارتباط ميان کليدواژه، نمايه، چکيده و متن از راههاي مختلف؛*قابليت جستجوي لفظي پيشرفته و ساده در متن منابع، چکيدهها، نمايهها و کليدواژهها؛*امکان دستهبندي اطلاعات استخراج شده در چند مرحله.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه