فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی (سید علی حسنی)

دسته: ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۴۰,۰۰۰ریال
۴۳۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۷۴ گرمتوضیحات :

انديشههای بشری در غرب مدرن در حوزههای مختلف معرفتی دستخوش تغييرات بنيادی شده است. اين تغييرات در حوزۀ الهيات مسيحی نيز رخ داده، که نتيجۀ آن، شکلگيری مکاتب جديد الهيات مسيحی است.

اين اثر با پيگيری زمينهها و عوامل اين تغييرات در حوزۀ الهيات مسيحی، به بررسی و نقد مهمترين انديشهها و مکاتب برآمده از آنها پرداخته است.

مهمترين مکاتب به اين قرارند: ليبرال، راستدينی جديد، اگزيستانس، سکولار، فمينيستی، تاريخی، روايی، انجيلی، رهايیبخش و الهيات جديد کاتوليک.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه