فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نحوه وجود نفس و چگونگی تجرد آن از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا (محمد میری)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ریال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۳۴ گرمتوضیحات :

به باور ملاصدرا، نفس در نحوه وجود خود، ذاتاً تعلق به بدن دارد. بزرگترين شاهکار صدرالمتألهين در باب مباحث علمالنفس، و رمز اصلي نگرش متفاوت او، همين مبنا است. اين مبنا را مي توان از احکام کلي نفس دانست؛ همچنانكه اصالت وجود از احکام کلي وجود است. يعني همانگونه که اصالت وجود، در جايجاي حکمت متعاليه حضور پررنگ خود را نشان داده، مسئله نحوة وجود تعلقي نفس نيز در سرتاسر علمالنفس صدرايي حضور دارد.

اگر چه اين نگاه و تبيين برهاني - فلسفي آن در حوزه علم النفس فلسفي، ابتکار بزرگ حکيم صدرا است اما نبايد فراموش کرد که عارفان، سال ها و بلکه قرن ها پيش از او اين سخن را داشته اند. اين نکته، ضرورت توجه بيشتر و عميق تر به ميراث پرارزش علم النفس عرفاني را دوچندان مي کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه