فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه ازقرن ششم تا دوران معاصر (محمد حسین فاریاب)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۳۰,۰۰۰ریال
۳۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۸۲ گرمتوضیحات :

با توجه به شبهات مطرح شده در باب آموزۀ عصمت امام با رويکرد تاريخي، رسالت اين کتاب نشان دادن سير تاريخي اين آموزه و تطورات آن در محورهاي سه گانۀ "چيستي عصمت و رابطۀ آن با اختيار"، "قلمرو عصمت" و "ادلۀ عقلي و نقلي عصمت" از منظر عالمان اماميه از قرن ششم تا دوران معاصر است. هرچند وجود اختلافات ميان عالمان اماميه در برخي محورها انکارپذير نيست، اصل آموزۀ عصمت امام در طول تاريخ تفکر اماميه مورد پذيرش همگان بوده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه