فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)روان شناسی عمومی (يان كريسـتنسـن - هاگ واگـنر - سباسـتين هاليدي - ترجمه: ابولقاسم بشيري - جمشيد مطهري - رحيم ميردريكوندي)

دسته: روانشناسی - کتب ترجمه شده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۷۳۰,۰۰۰ریال
۵۸۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۱,۰۴۶ گرمتوضیحات :

کتاب پیشروی تألیف پرفسور کریستین سن، هاگ واگنر و سباستین هالیدی است که روانشناسی عمومی را به صورت موجز و کامل در قالب متن درسی ارائه کردهاند. در این اثر آخرین یافتههای روانشناسی به همراه اصطلاحات کلیدی و خطوط اصلی نظریههای عمده و فرضیههای مطرح در دانش روانشناسی جمعآوری شده است. این کتاب به 13 بخش که دربردارنده 75 موضوع میباشد، تقسیم شده است. هر موضوع با کادری به عنوان "نکات کلیدی" آغاز میگردد. که شامل چکیدهای فشرده از نکات اصلی مورد بحث میباشد. مطالعه این کتاب به تمام کسانی که میخواهند روانشناس حرفهای شوند یا صرفا کسانی که میخواهند مطالعات جالبی داشته و از علم روانشناسی مطلع باشند، توصیه میشود.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه