فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فلسفه مقدماتی - برگرفته از آثار استاد شهید مرتضی مطهری (عبدالرسول عبوديت)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۸۲ گرمتوضیحات :

متن اين كتاب، جز در مواردي اندكشمار، كه در پانوشت بِدان اشاره شده، تقرير استاد شهيد مرتضي مطهري، و بهندرت بازسازي تقرير ايشان است؛ با اين تفاوت كه عبارات از سبك گفتاري به نوشتاري تبديل، و موارد تكراريِ ملالآور حذف گرديده، و در مواردي نيز در تقدم و تأخر مطالب تصرف شده است. افزون بر اين، تبويب و تنظيم مباحث از گردآورنده است.

اين كتاب يك دورة فشردة فلسفه است؛ شامل امور عامه، الهيات و طبيعيات كه در پنجاه فصل تنظيم شده و از نظر سادگي تقرير و اينكه به زبان فارسي است، از همة متون مشابه براي آغاز آموزش فلسفه مناسبتر است.

سرفصلهاي اصلي اين كتاب عبارتاند از: احكام مفهوم وجود، احكام حقيقت وجود، احكام عدم، ادراك، مواد ثلاث، ماهيت و احكام آن، عليت، تقدم و تأخر، مقولات، تغيير، و ذات، صفات و افعال الهي. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه