فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نوجوانی و جوانی: محدودیت ها و مصونیت ها (حسین جلالی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۱ گرمتوضیحات :

موضوع کتاب، بررسی فرصت ها و تهدیدهای «دوران نوجوانی» و «دوران جوانی» با توجه به ویژگی های نوجوانان و گرایش خاص آنان در این رده سنی است. در این نوشتار با توجه به حساسیت های دوران نوجوانی و جوانی به گرایش های آنان به دین و مسایل دینی، گرایش به جنس مخالف، آرمان گرایی، خیال پردازی، استقلال طلبی، تشخص طلبی، فقدان مهارت های اجتماعی، میل به آزادی، زودباوری، بحران هویت، غرور و بسیاری از صفات شکل گرفته در آنان اشاره شده و با توجه به این ویژگی ها و آسیب هایی که پیش روی نوجوانان و جوانان و فرصت هایی که پیش روی آنان برای رشد و کمال معنوی است بیان شده و راه های حفاظت از آنان ذکر گردیده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه