فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)زمان رانگه دارید - مدیریت برنامه ریزی و زمان (جواد پرویزی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۵,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۶ گرمتوضیحات :

نجاري با ارهاي کُند، سخت مشغول بريدن چوب بود. فردي به او گفت: ارهات را تيز کن تا چوب راحتتر و در زماني کمتر بريده شود. او گفت: وقت ندارم!گاهی وقت نداشتنهای ما در زندگی از همین قبیل است.اگر وقت گذاشتن برای مدیریت زمان و برنامهریزی، وقت زیادی از شما میگیرد، پس باید براي بهرهوري بيشتر از زمان و مديريت آن، این پنج گام زير را بهدرستي بشناسيد و بهکار بگيريد:1. درک ارزش زمان و شناخت ويژگيهاي آن؛2. ارزيابي مهارت مديريت زمان در خود؛3. شناخت سارقان زمان و مبارزه با آنها؛4. شناخت هديهکنندگان زمان؛5. برنامهريزي.شناخت و نحوه اجرای این پنج گام را در این کتاب بخوانید و یادتان باشدکه با یک متر طلا  هم  نميتوانيد حتی يک متر وقت بخريد!جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه