فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)علوم فطري نزد فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان (احمد ابوترابي)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۴۰ گرمتوضیحات :

با اينکه کاوش در امور فطري، درواقع، بررسي مبادي انسانشناسي و زمينه خودشناسي است، پژوهش جامع دراينباره، در آثار علمي ديده نميشود. نگارنده کوشيده است در اين نوشته، در حد بضاعت خويش، با رعايت اصول و مباني پژوهش در علوم فطري، با نگاهي تطبيقي و با شيوهاي انتقادي مهمترين ديدگاههاي انديشمندان مسلمان و غرب را درباره علوم فطري بررسي، و سرانجام ديدگاه برگزيده خود را در هر بحث ارائه دهد.500 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه