فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شاخص تجارت خارجی با رویکرد اسلامی (محمدجواد توکلی)

دسته: سبک زندگی - اقتصاد
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ریال
۳۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۱۷ گرمتوضیحات :

امروزه تجارت خارج نقش اساس در اقتصاد کشورهای جهان دارد. نظریه پردازان تجارت بین الملل با گسترش نظریات مختلف، شاخصها و نماگرهایی برای سنجش میزان موفقیت کشورها در آن عرصه ارائه کردهاند. در این راستا نماگرهایی مثل مزیت نسبی آشکار شده، تراز تجاری و رابطه مبادله، برای سنجش جهتگیریهای مطلوب در تجارت خارجی کشورها مطرح شده است. این نماگرها عمدتا در چارچوب نظریه هنجاری «تجارت خارجی آزاد» که به طور عمده متکی بر نظریههای مطلق آدام اسمیت و «مزیت نسبی» دیوید ریکاردو معرفی شده است.

هدف اصلی این تحقیق، استخراج و طراحی شاخص ترکیبی تجارت خارجی بر مبنای رویکرد اسلام نسبت به وضعیت مطلوب تجارت خارجی کشورهای اسلامی است. در این پژوهش پنج جهت گیری اساسی در سه بعد اقلام، طرفها و شرایط تجاری مطلوب استخراج شده است.وزیری / 408 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه