فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)مقدمه ای بر روان شناسی از دیدگاه قرآن بر اساس آثار آیت الله مصباح یزدی (شبیر فیروزیان)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ریال
۳۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۵۵ گرمتوضیحات :

"روانشنـاسي" در اسلام، علمي است که دربـارۀ واقعيات و حقايق نفس انسان سخن ميگويد. استاد مصباح يزدي در آثار متعدد خود، با بهرهگيري از آيات قرآن کريم، به بررسي ويژگيها و ابعاد مختلف "نفس" انسان پرداخته و نظاموارهاي متقن و منحصربهفرد از روانشناسي در اسلام ارائه دادهاند. کتاب پيش رو، تلاشي است در جهت ارائـۀ مباني قرآني روانشناسي اسلامي با محوريت ديدگاههاي آيتالله مصباح يزدي.وزیری / 464 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه