فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تحلیل و بررسی مبانی معرفت شناختی و ارزشی علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامی

دسته: اقتصاد
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۶۷ گرمتوضیحات :

علم اقتصاد در فرايند شکلگيري و تکاملي خود تحت تأثير تحولات فکري جوامع غربي قرار داشت؛ تحولاتي که از رنسانس آغاز شده بود. اصول موضوعه و مباني بهعاريهگرفتهشدة علم اقتصاد، لايههاي پنهان اين علم را تشکيل ميدهند. بديهي است که علم اقتصاد اسلامي نيز نيازمند مباني و اصول موضوعه مختص خويش است. اين تحقيق بر اين عقيده است که اصول و مباني دو ديدگاه مزبور چنان تباين و افتراق دارند که بهکارگيري علم اقتصاد متعارف در جوامع اسلامي را منتفي ميسازد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه