فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سیره اهل بیت در تعامل با اهل کتاب (محمد رضا اسدی)

دسته: ادیان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ریال
۳۷۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۲۰ گرمتوضیحات :

تعامل با اهلكتاب، به عنوان كساني كه دينشان ريشهاي راستين دارد، نيازمند توجه به ظرايفي است كه وجاهت ديني آنان را حفظ کند، و در عين حال هنگام روياروييها، مرزهاي ديني اسلام را نيز صيانت کند. كتاب حاضر به بررسي شيوة مواجهة معصومان(ع) با اهلكتاب پرداخته است و نشان ميدهد که اهلبيت(ع) با رويكردهايي منطقي، حقطلبانه و در عين حال مدبرانه، قاطع و توأم با روحية آزادگي، با اهل كتاب روبهرو شدهاند و با ورود بموقع در عرصههاي اعتقادي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي، مناسبترين شيوهها را در زمينة همگرايي و دفاع اسلامي بهکار بردهاند.رقعی / 462 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه