فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب جلد نخست - یونان و روم (محمد فنایی اشکوری)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۰۶ گرمتوضیحات :

با اينكه آثار بسياري در زمينة تاريخ فلسفة غرب در دست است، اما از جهات مختلف، ازجمله ديدگاههاي يكسويه برخي مؤلفان، فقدان رويكرد انتقادي، ادبيات مغلق برخي مترجمان و نداشتن حجم مناسب، انتخاب متن درسيِ مناسب از ميان آنها كاري دشوار است. متن پيش رو، يكي از گامهاي نخستين در تأمين اين نياز است.328 صفحه / وزیری    جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه