فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)درآمدی برنظریه های اجتماعی دین ( محمدعزیز بختیاری - فاضل حسامی) - 40% تخفیف

دسته: جامعه شناسی - % تخفیف ویژه %
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۶۴,۰۰۰ریال
۱۵۸,۴۰۰ ریال
وزن : ۳۷۸ گرمتوضیحات :

هدف اين كتاب ارائه ديدگاههاي نظريهپردازان كلاسيك اجتماعي در باره دين و هم چنين نقد و ارزيابي ابعاد مثبت و منفي آنها بوده است. نويسندگان اين اثر، هرگز مدعي آن نيستند كه توانستهاند همه ابعاد نظريههاي مورد بحث را مطرح و بهترين يا واپسين نقدها را بر اين ديدگاهها وارد كنند، بلكه مدعاي آن­ها بسيار متواضعانه است: 1) شرح و توضيح ديدگاههاي صاحبنظران اين رشته، 2) توضيح ايرادهايي كه به نظر ميرسيد بر آنها وارد است، و 3) ايجاد سؤال دربارة برخي از ابعاد مبهم اين ديدگاهها.     جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه