فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فلسفه و عرفان اسلامی در رویا رویی با چالش ها (محمد فنایی اشکوری)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۷۱ گرمتوضیحات :

حكمت حاصل فعاليت عقلاني بشر، و عرفان ثمرة طهارت ضمير انسان است. هر دو از فطرت حقيقتجوي آدمي برخاسته و مورد تأييد و تأكيد شريعت است. فهم عميق كلام الهي نيز بدون تفكر، تدبر، طهارت و تقوا ميسر نيست؛ هرچند انسان در تعقل و شهودش از خطا مصون نيست؛ اما با تعميق تفكر و تلطيف درون و بهرهگيري از نور هدايت وحي ميتواند به حركتش به سمت حقيقت شتاب بخشد.   جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه