فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)دفاع از عقلانیت - پاسخی به پرسش ها و شبهات رایج درباره فلسفه اسلامی (محمد فنایی اشکوری)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۱۹ گرمتوضیحات :

برخي از عالمان ديني در فرهنگ اسلامي از فلسفه به عنوان پشتوانة عقلاني باورهاي ديني بهره بردهاند، اما گروهي ديگر از آنان با فلسفه به مخالفت برخاستهاند. در اين نوشتار ميکوشيم برخي از زمينهها و علل مخالفت با فلسفه را بررسي، و پارهاي از برداشتهاي ناصواب در اين زمينه را نقد و از تفکر فلسفي که چيزي جز اِعمال عقلانيت نيست، دفاع کنيم.رقعی / 96 صفحهجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه