فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع) (حسین عبدالمحمدی)

دسته: کلام و عقاید - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۶۸ گرمتوضیحات :

تسامح و تساهل موضوع گستردهاي است كه ميتواند در زندگي دو فرد، دو خانواده، رابطة دولت و ملت، و حتي رابطة دولتها با يكديگر مطرح شود.

پرسش اينجاست وقتي انسان با كساني روبهرو ميشود كه رفتار و گفتارشان را مخالف مرام و منافع خود       ميبيند، وظيفة ديني و انساني او چيست؟ آيا در تمام موارد، شايسته است از منافع و مرام خود چشم بپوشد يا ميبايد در همة موارد نامتساهل باشد و مقاومت کند؟ و يا بايد تفصيل قايل شد؟ يعني در برخي موارد تساهل ورزيد و در برخي ديگر نامتساهل بود؟ اصولاً نظر اسلام دراينباره چيست؟ معيارهاي خشونت و مدارا از ديدگاه اسلام كداماند؟ اختلافات اساسي ليبراليسم و اسلام در اين زمينه چيست؟

پاسخ به اين پرسشها و بررسي پيامدهاي تساهل در حدود الهي، برنامههاي ديني و حقوق اجتماعي، بخشي از مطالبي است كه خوانندگان محترم ميتوانند در اين كتاب ملاحظه کنند.328 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک