فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)قرآن و فرهنگ عصر نزول (حسین فقیه)

دسته: کلام و عقاید - علوم قرآنی - کتاب ارزان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۱۷,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۱۹ گرمتوضیحات :

قرآن در مقام مهمترين، معتبرترين و مبناييترين منبع در ميان منابع اسلامي، از زمان شکلگيري در کانون نقدهاي گوناگون مخالفان، اعم از مشرکان و اهل کتاب بوده است. امروزه نيز آموزههاي آسماني اين آخرين کتاب الهي همچنان و از جنبههاي گوناگون، آماج هجمة گروههاي مختلف، اعم از ماديگرايان، اهل کتاب و دگرانديشان مسلمان، قرار دارد. يکي از چالشيترين نقدهاي مطرحشده در اين زمينه، ناظر به «نحوة ارتباط قرآن با فرهنگ عصر نزول وحي» است.

در این کتاب، هدف اصلي نويسنده اين است که نخست ديدگاه «اقتباس» مستشرقان را در بوتة نقد و بررسي بگذارد و سپس ديدگاه «قرآن؛ کلام بشري با خاستگاه الهي» از دگرانديشان مسلمان را ارزيابي کند و سرانجام ديدگاه «قرآن؛ نزول تاريخي و حضور فراتاريخي» را که برآمده از برهان و قرآن است، تبيين گردد.432 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک