فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سلسله دروس مباني انديشه اسلامي 1 - معرفت شناسي (مجتبي مصباح - عبدالله محمدي) - ویراست 96

دسته: مبانی اندیشه اسلامی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ریال
۱۳۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۹۸ گرمتوضیحات :

بدون تردید در علوم بشری با مجموعهای از قضایا مواجه هستیم. برای هر محقق و اندیشمندی جای این پرسش است که با چه میزانی، در مورد گزارههای آن داوری کند و با چه ابزاری آنها را بشناسد و بر چه اساسی معیار صدق و کذب آنها را تشخیص دهد؟

در این میان، معرفتشناسی، علمی است که به این گونه مباحث اساسی بشر میپردازد و درباره هر یک از آنها بحث، کاوش، و گفتوگو میکند. امروزه بحث از معرفتشناسی به ویژه در حوزه دینی فراگیر شده، و در سطح عموم نیز مطرح میگردد. همچنین بحث از اساسیترین مباحث معرفتشناسی نظیر علم حضوری، علم حصولی و حقیقت صدق و معیار آن و همچنین شرح مباحث مربوط به معرفت دینی و مبانی آن مانند تعـدد قرائتها، پلورالیسم دینی، تعارض معرفتهای دینی و دیگر معرفتهای بشری از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.

این کتاب جلد اول از سری کتب «مبانی اندیشه اسلامی» است که رویکردی محققانه، روان و ساده به مباحث معرفتشناسی دارد.     جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه