فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی تطبیقی حقیقت عالم برزخ از دیدگاه عقل و نقل (احسان ترکاشوند)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ریال
۱۸۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۳۵ گرمتوضیحات :

(همراه بحثی درباره عالم مثال و نفس انسان)

   اعتقاد به وجود عالم پس از مرگ، بخشي از جهانبيني اديان ابراهيمي است که در طول زندگي دنيوي بر گفتار و رفتارهاي انسان اثر سازندهاي دارد. اين کتاب امکان عقلي عالم برزخ را به واسطة عقل، و وقوع آن را به واسطة ادلة نقلي بررسي کرده است. همچنين با توجه به اينکه انسان در عالم برزخ در قالب مثالي ادامة حيات ميدهد، بحثي در خصوص عالم مثال و ويژگي هاي آن مطرح شده است؛ چنانکه بحث از تجرد نفس نيز که يکي از اصول موضوعة عالم برزخ است، به بحث گذاشته شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه