فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)یادم تو را فراموش (محمود حسنی نژاد مغنی/ سید رئوف حسینی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
۳۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۵ گرمتوضیحات :

مهارت تقویت حافظهراز تفاوت افراد در حافظه چيست؟ چرا برخي افراد وقايعي را که در سالها قبل براي آنها اتفاق افتاده است با جزئيترين ويژگيهاي آن به ياد دارند و در مقابل برخي آنقدر حافظهشان ضعیف است که شايد بتوان گفت چيزي به نام حافظه ندارند؟

در جواب به اين سؤالها، روانشناسان ميگويند: همـه داراي حافظهاند، اما اشخاص معدودي مهارت بهرهبردن از آن را ميدانند).

برای بهرهبردن از حافظه و رهایی از حافظهای ضعیف، آشنايي با حافظه، راههاي تقويت آن و چگونه ذخيره کردن اطلاعات در آن لازم است. ما در اين کتاب سعي کردهایم نياز شما را براي ساختن حافظهاي قوي و مطمئن برآورده سازيم.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه