فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بر ساحل تحصیل(ابوالفضل ابراهیمی)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
۴۰,۵۰۰ ریال
وزن : ۱۱۰ گرمتوضیحات :

مدیریت موفقتحصیل در هفت گامبرای موفقیت در زندگی باید تلاش کرد تا با مدیریت مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در دسترس، گامهایی استوار برداشت. تحصیل علم نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای موفقیت در تحصیل نیز باید بتوانید زمان، استعدادها، منابع و تواناییهای خود را در جهت رسیدن به اهدافی مشخص مدیریت نمایید. کتاب حاضر سعی دارد تا با برشمردن منابع مهم برای موفقیت تحصیلی، راههای مدیریت این منابع را بیان کند.

از ویژگیهای این کتاب آن است که سعی کرده در عین خلاصه بودن، مجموعهای از راهکارهای علمی و فنون ثمربخش را یکجا جمع کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه