فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)دست در دست ارتباط (محمود خلیلیان شلمزاری-سید مهدی خطیب)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
۳۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

مهارت ارتباط مؤثر    کمي اطراف خود را بنگريد. وسايل ارتباطي بسياري را ميبينيد: راديوي روي تاقچه، تلفن گوشة اتاق، تلويزيون رنگي، گوشي همراه در حال شارژ، رايانه با انواع برنامهها، مجلهها و کتابهاي کنار هم در قفسه و بسياري چيزهاي ديگر... .          اما جالب این است که با وجود فراواني وسايل ارتباطي در این عصرِ عجايب فناوري ـ که ميتوان حتی به ماه هم پيام فرستاد ـ ؛ ما غالباً برقراري ارتباط با کساني که دوستشان داریم را دشوار مييابیم.

    این کتاب، مجموعهاي است براي آموزش مهارت ارتباط مؤثر به خوانندگان محترم تا بتوانند ضمن آشنايي با تكنيكهاي مؤثر در برقراري ارتباطي سازنده و خوشايند با اطرافيان، جنبههاي مثبت روابط خود با ديگران را تقويت كرده و از نقطهضعفهاي ارتباطي دوري كنند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه