فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)در پرتو نور (علامه مصباح یزدی)

دسته: عرفان - کتب آیت الله مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال
۸۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۷۷ گرمتوضیحات :

همه انسانها گمشدهاي حقيقي و واحد دارند، که دانسته يا نادانسته به دنبال وصل اويند (خداوند)، و ليکن در پيِ يافتنِ آن، بسياري به بيراهه ميافتند و بسياري ديگر از کوتاهترين راه نميروند. براينپايه، معرفت، يکي از دو شرط اساسي رسيدن به اين مهمترين هدف است. در نتيجه شناخت انحرافات در طريق عرفان، شناخت شاخصههاي عرفان راستين و راه دستيابي به مقامات و مراحل نيل به اين هدف، از بايستههاست. اين پژوهش در همين راستا تدوين شده است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه