فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی ( قاسم ابراهیمی پور )

دسته: جامعه شناسی - سبک زندگی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۹۵ گرمتوضیحات :

    بر اساس ارتباطات استثماري انسان طبيعي، تعاملات فردگرايانه انسان اجتماعي و روابط گرم انسان متمدن، با سه مدل خانواده، استبدادي، دموکراتيک و متمدن رو به رو خواهيم بود که هر يک به ميزان شکوفاسازي گرايشهاي فطري انسان به همسرخواهي، همساني، فرزندآوري، نقشپذيري جنسيتي، فضيلتهاي اخلاقي و آراستگي، در تحکيم خانواده تأثير خواهند داشت. راهبردهاي ابلاغي و اقناعي، به منظور اصلاح ساختارها، قوانين و نظام آموزشي، از يک سو و اصلاحات فرهنگي و آموزش عمومي، از سوي ديگر با هدف دستيابي به خانواده محوري و سطوح هشتگانه تحکيم در اين باره قابل توجه است که در اين اثر مورد بررسي قرار گرفته است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه