فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)



زبان دین و قرآن ( ابوالفضل ساجدی )

دسته: علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۹۰,۰۰۰ریال
۳۱۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۴۴ گرم



توضیحات :




  • کتاب برگزیده در هفتمین همایش سال جوزه

  • کتاب برگزیده در دومین دوره انتخاب کتاب و مقاله برتر قرآنی سال



   زبـان دين و قرآن پاسخگوي بـخشي مهم از چـالش هاي كلامي-تفسيري و قرآنشناختي عصر حاضر است. زبان دين به تحليل و توصيف گزاره هاي ديـني به طـور عام و زبـان قرآن به تبـيين ابـعاد گزاره هاي قرآني به طور خاص مي پـردازد. تحليـل گزاره هاي ديني و پرسش هاي ناظر به آنها به رويكردهايي مانند: زبـان معرفت بخش، غيـر معرفت بـخش، احساس گـرا، نـمادين، اسطوره، تمثيلي، و سلبـي منـتهي شده است. درباره گزاره هاي قرآني علاوه بر آنها رويكردهاي ديگري مانند زبان فطرت، هدايت، تاليفي، قوم، عرف عام، و عرف خاص نيز ارائه شده است. كتاب حاضر سه بخش دارد. دو بخش اول ديدگاه انديشمندان غربي در زبان دين را تبيين و ارزيابي مي كند. بخش سوم از يك سو ابعاد زبان قران را اشكار مي كند و از سوي ديگر نظريات نويسندگان مسـلماني را بـررسي مي كند كه تحت تاثيـر انديـشه هاي غربي، آموزه هاي اسلامي و به ويژه قرآني را تاويل و تحليل كرده اند.



 







جستجو



سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*



عضویت در فروشگاه