فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)همسران سازگار (علی حسین زاده)

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ریال
۱۹۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۱۳ گرمتوضیحات :خانواده گرچه ممکن است همواره در معرض تندبادهاي ويرانگر قرار گـيرد و به نـابودي تهديد شود، اما مروري بـر آيات و روايات نشـان ميدهد ريـشه انـواع تـهديدها به آستانه زنـدگي مشترک مربوط است و براي مقابله با آن پيشگيري بر درمان مقدم است. چنـان که انتخاب همسـر مبـتني بـر عوامل اخلاقي، رفـتاري و جسماني سازگاري بـه خوبي شکل گيرد و با گزينشي عاقلانـه و متعهدانه همراه باشد لطافت و زيبايي در کالبد زندگي دميده ميشود و بسترهاي آرامش گسترش مييابد و از آفات زندگي بستر سوزي ميشود. کساني که ميخواهند زندگي موفقي داشته باشند، بايد عوامل سازگاري را به خوبي بشناسند و بدان پايبند باشند. در اين ميان، بيشترين سهم در سازگاري و نشاط همسران از آن عوامل اخلاقي است. بي شک نميتوان تاثير شگرف اخلاق را در زندگي انکار کرد يا آن را ناديده گرفت. به اميد روزي که حقوق زن و مرد جاي خود را به اخلاق واگذار نمايد و مبناي زندگي تغيير يابد.وزیری / 359 صفحه    جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه