فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و ساخت مقیاس آن ( هادی حسین خانی )

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۱۰,۰۰۰ریال
۲۴۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۳۶ گرمتوضیحات :

خداوند متعال ازدواج را ماية آرامش زن و مرد قرار داده و بين آنان مودت و رحمت برقرار کرده است. بديهي است تحقيق اين نتايج منوط به درنظر داشتن معيارهاي صحيح انتخاب همسر است. پژوهش حاضر در پي کشف و معرفي معيـارهاي انتـخاب همسـر از ديـدگاه اسلام و طراحي، ساخت واعتباريابي پرسشنامة آن بهمنظور سنجش ميزان اين معيارها در داوطلبان همسرگزيني و ازدواج است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه