فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)امور فطری شیوه های بازشناسی و اثبات واقع نمایی (احمد ابوترابی)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ریال
۱۰۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۴۸ گرمتوضیحات :

"روش شناسي"، راههاي درست شناخت امور فطري را نشان ميدهد و با "تبيين ملاک صدق و واقعنمايي امور فطري" ميتوان کارايي و ارتباط آنها با عالم واقع را ارزيابي کرد. اهميت اين دو مسئله در امور فطري چنان است که ميتوان گفت بدون تصميم گيري درباره آنها هرگونه پژوهشي در اين امر، تلاشي بياساس به شمار ميآيد.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه