فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی (محمد کاظم بکتاش)

دسته: اقتصاد
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۹۸ گرمتوضیحات :

در اين نوشتار، با روبنا قرار دادن احکام و قواعد فقهي، دو اصل موضوع درآمدزايي ريسک، و همجهتي ريسک با سود و بازده در نظام مالي اسلام تبيين و استخراج شده است؛

همچنين گستره اين دو اصل موضوعه با استفاده از نصوص منع قمار، تقييد، و مشروعيت خلق ارزش ريسک بهانضمام ريسک با کار و سرمايه مشروط شده است، و نيز گستره اين دو اصل موضوعه با استفاده از نصوص منع غرر، تقييد، و مشروعيت خلق ارزش ريسک به عقود ريسکي محدود شده است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه