فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)نظام معرفت شناسی سینوی ج2 (ساحت های عقل) ( رحمت الله رضایی )

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۱۰,۰۰۰ریال
۲۴۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۵۱ گرمتوضیحات :

ضلع مهم منظومة معرفتي ابنسينا, ادراک عقلي است که محصول تعامل عقل بشري و عقل فعال است. اما تبيين آن, جايگاه عقل نظري, سهم هريک از آن دو نيرو، و نيز سهم حواس و عقل, در فرايند معرفت, از دشوارترين بحثهاي اين منظومه است. اين نوشته ميکوشد با واکاوي اين مباحث, به بسياري از پرسشها پاسخ دهد.  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه