فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)شاخص های ارتباطات اجتماعی در جامعه اسلامی (حسن یوسف زاده و همکاران)

دسته: سبک زندگی - جامعه شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۳۰ گرمتوضیحات :

ورود دين به عرصه حيات جمعي، همه ارتباطات انسان در همه ساحتهاي آن، يعني ارتباط با خدا، با خود، با انسانهاي ديگر و با طبيعت را تحتتاثير قرار داده و تعاملات پيروان خود را در جهت نيل به "حيات طيبه" تنظيم ميکند. از همينرو شاخصهاي ارتباطات اجتماعي در جامعه اسلامي متمايز از جوامع غيراسلامي و سکولار است. ارزيابي پيشرفت جوامع اسلامي براساس شاخصهاي مستخرج از آموزههاي اسلامي صورت ميگيرد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه