فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ره یافت ها و ره آوردها جلد سوم - جامعه شناسی علوم سیاسی مدیریت اقتصاد (دیدگاه های حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی)

دسته: جامعه شناسی - کتب آیت الله مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ریال
۲۳۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۹۹ گرمتوضیحات :

    مجموعه مقالات رهيافتها و رهآوردها، بـازتاب بخشي از آرا، انديشهها و نوآوريهاي حضرت علامه مصباح يزدي در سير الهي و صيرورت "جهان نوري" شدن ايشان است. در جلد نخست اين مجموعه، مباحث مربوط به منطق، معرفتشناسي، فلسفه و فلسفه علم؛ و در جلد دوم مباحث مربوط به اخلاق، هنر و حقوق؛ و در جلد سوم مباحث مربوط به جامعهشناسي، علوم سياسي، مديريت و اقتصاد؛ و در جلد چهارم مباحث مربوط به قرآن، حديث، کلام وتاريخ اسلام ارايه شده است.

 به يقين درياي يافتههاي اين مجتهد فقه اکبر گستردهتر و ژرفتر از آن است که به سادگي بتوان آن را پيمود يا در آن غوص نمود و قلههاي سترگ انديشههايش چنان رفيع است که عقاب عقل را پروازها و پر ريختنها بايد، تا دامنههاي حيات بخش، زيبا و دل انگيزش را نظاره کند. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه