فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)عقل در حکمت متعالیه و مکتب تفکیک (جمال سروش)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ریال
۱۲۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۵۵ گرمتوضیحات :

اختلاف نظر تنها منحصر در استفاده از علوم عقلي نيست. فقها، اخباريون و خود تفکيکيها نيز با هم اختلاف نظر دارند و حتي گاهي يک فقيه در آراي خويش تبدل رأي پيدا ميکند. پس اگر اختلاف نظر در يک علم دليل بطلان آن علم باشد بايد همة مکاتب فکري، و از جمله مکتب تفکيک را نيز، باطل بدانيم. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه