فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)انسجام گروی در توجیه با تاکید بر آرای کیث لرر بررسی تحلیلی انتقادی (مهدی عبداللهی)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ریال
۴۳۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۷۴۹ گرمتوضیحات :

توجيه، مهمترين و چالشانگيزترين رکن معرفت از منظر معرفتشناسي غرب است. مبناگروي، نظرية کلاسيک توجيه و ديدگاه عموم فيلسوفان اسلامي است. اما در قرن بيستم ديدگاههاي رقيبي براي مبناگروي پديد آمد که مهمترينِ آنها انسجامگروي است. 

کتاب پيش رو با تأکيد بر ديدگاههاي کيث لرر، مهمترين انسجامگراي معاصر، به تحليل و بررسي انتقادي اين نظريه پرداخته است.  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه