فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)ماهیت علم امام (ع) - بررسی تاریخی و کلامی (سیدعلی هاشمی)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۳۰,۰۰۰ریال
۳۴۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۹۰۶ گرمتوضیحات :

علم ويژه امام از مباحث بنيادين کلام شيعي است. اين نوشتار، پژوهشي است براي بيان مباني قرآني، مستندات روايي و ديدگاه اصحاب ائمه دربارة روشهاي علمآموزي ائمه(ع) و ويژگيهاي علوم آنان. نويسنده کوشيده است با توجه به سير صدور روايات و تحليلهاي کلامي، دربارة اوصافي مانند اکتسابي يا موهبتي بودن، شأني يا فعلي بودن، اجمالي يا تفصيلي بودن، برابر يا رتبهپذير بودن علم امام و... داوري کند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه