فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)حقوق بشردوستانه در اسلام (عبدالحکیم سلیم)

دسته: حقوق
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ریال
۲۵۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۶۵۵ گرمتوضیحات :

در منابع فلسفة اسلامي، بحثهاي معرفتشناسانة فراواني وجود دارد. ميتوان اين مباحث را استخراج، و سامانة معرفتشناختي منطوي در حكمت اسلامي را تدوين و عرضه كرد. در اين کتاب، به بخشي از اين مباحث، شامل چيستي معرفت، موضوع و هدف معرفتشناسي، تقسيم علم به حصولي و حضوري و وجوه اشتراک اين دو قسم علم پرداخته شده است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه