فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)



معرفت شناسی اسلامی - درس های آیت الله فیاضی (رضا درگاهی فر)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ریال
۲۱۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۰۴ گرم



توضیحات :

در منابع فلسفة اسلامي، بحثهاي معرفتشناسانة فراواني وجود دارد. ميتوان اين مباحث را استخراج، و سامانة معرفتشناختي منطوي در حكمت اسلامي را تدوين و عرضه كرد. در اين کتاب، به بخشي از اين مباحث، شامل چيستي معرفت، موضوع و هدف معرفتشناسي، تقسيم علم به حصولي و حضوري و وجوه اشتراک اين دو قسم علم پرداخته شده است.







جستجو



سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*



عضویت در فروشگاه