فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)توجه: مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی - 1395/11/20

مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی قبل از تحویل به پست حدود 2 روز می باشد که شامل تهیه فاکتور و برچسب آدرس ها، جمع آوری کتب، بسته بندی و انتقال به پست می باشد.

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه