راهنمای خرید دانلود ها تماس با ما معرفی انتشارات

آخرین اخبار واطلاعیه ها

توجه! : مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی و هزینه ارسال

مدت زمان آماده سازی مرسولات پستی قبل از تحویل به پست حدود 2 روز می باشد که شامل تهیه فاکتور و برچسب آدرس ها، جمع آوری کتب، بسته بندی و انتقال به پست می باشد. همچنین هزینه ارسال مرسولات پستی ممکن است هزینه های جاری، بسته بندی، آبونمان و ... را هم دربرگیرد.