»»»توجه! به اطلاع می‌رسد ارسال بسته‌های پستی به دلیل 2 هفته تعطیلی کرونا با تأخبر 2 تا 3 روزه صورت می‌پذیرد «««

»»»توجه! به اطلاع می‌رسد ارسال بسته‌های پستی به دلیل 2 هفته تعطیلی کرونا با تأخبر 2 تا 3 روزه صورت می‌پذیرد «««