فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد اسلامی (محمد رضا رحیمی)

دسته: مدیریت
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ریال
۲۲۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۶۷ گرمتوضیحات :

برنامهريزي منابع انساني، از وظايف مديريت منابع انساني و سرآغاز تصميمگيري در مورد افراد سازمان و چگونگي حضور آنهاست. اگر اين وظيفه بهنگام، سنجيده، كارآمد و مؤثر انجام شود، بهيقين وظايف ديگر مديريت منابع انساني، همانند گزينش، استخدام، حفظ و نگهداري و مديريت عملكرد به گونة مطلوب ايفا خواهند شد؛ لذا اين برنامهريزي اهميت ويژهاي دارد و از آنجا كه با رويكرد اسلامي، در اين زمينه كاري صورت نگرفته است، اهميت و ضرورت آن دوچندان ميشود. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه